Poloha obce

Holiša leží v juhovýchodnej časti Lučeneckej kotliny na terase Ipľa, pri sútoku s potokom Suchá. Stred obce leží 179 m n.m., v chotári 175 – 211 m. Lučenská kotlina – krajinný podcelok Juhoslovenskej kotliny. Na západe ho ohraničuje Ipeľská kotlina a Ostrôžky, na severe Slovenské rudohorie, na juhu Cerová vrchovina a na východe Rimavská kotlina. Lučenská kotlina patrí do teplej klimatickej oblasti s chladnou zimou. Patrí do povodia Ipľa.

Prevažne odlesnený chotár na poriečnej rovine a pahorkatine v severozápadnej časti so zvyškami dúbrav (dub, cer) a agačín tvoria treťohorné íly pokryté riečnými štrkopieskami a sprašom. Má illimerizované pôdy. Fauna je viazaná na okraje lesa, lúky, stepi, vodné prostredie a poľnohospodársku pôdu. Okrem hmyzu je najbohatšie zastúpená ornitofauna (vtáctvo). V Holiši ide o biotop polí, lúk a pasienkov, ďalej biotop vôd.

Rybník Holiša, 180 m n.m., je zásobený vodami z Ipľa. Umiestnený je v biotope lúk. Plocha povodia je 2,5 ha, začiatok výstavby rybníka bol v roku 1965 a ukončenie v roku 1969. Účelom využitia: závlahy, priemysel, zarybnenie kaprom. Vypúšťanie rybníka sa uskutočňuje podľa potreby.

Južné územie Novohradu patrí do oblasti panónskej flóry, podoblasti matranskej flóry. Veľká časť tohto územia je odlesnená. Na údolných nivách v údolí Ipľa sa miestami rozprestierajú lužné lesy. Holiša a okolie patrí do biotopu polí, lúk, krovín a i. Biotop lúk predstavuje inundačnú nivu Ipľa. Vlhkých lúk už ubúda vplyvom melioračnej činnosti človeka. Ovocinárstvo má bohatú tradíciu. Obec Holiša je zaradená v rámci poľnohospodárstva do kukuričnej oblasti.


Zvětšit mapu
 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Úradné hodiny
Pondelok 7:30 - 12:30
13:00 - 15:30
Utorok 7:30 - 12:30
Streda 7:30 - 12:30
13:00 - 15:30
Štvrtok 7:30 - 12:30
Piatok 7:30 - 12:30
13:00 - 15:30
Kontakty

Obec Holiša
Holiša č. 61
985 57 Holiša

email: info@ocuholisa.sk,
starosta@ocuholisa.sk
telefón: +421-(0)47-4394222

Napíšte nám
Vyhľadávanie
Odvoz odpadu
Telefónne čísla
Doprava
Kto je online
Máme online 11 hostí